Chương trình hội thảo


 “THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ TRỂN NỀN TẢNG BĂNG THÔNG RỘNG:
TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ”

Thứ Sáu, Ngày 6/4/2018 | Khách sạn JW Marriott, Hà Nội

PHIÊN KHAI MẠC

07:30 – 08:30

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:00

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:10

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

Ông Jim Cathey, Phó Chủ tịch cấp cao và Chủ tịch Qualcomm Technologies khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Ấn Độ

 

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

Điều phối: Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:30 – 12:00

08:30

Bước tiến phát triển trong công nghệ di động
Ông Mantosh Malhotra, Phó chủ tịch phụ trách Qualcomm Technologies khu vực Đông Nam Á

08:50

Xây dựng quy hoạch băng tần 700 MHz tại Việt Nam
Ông Đoàn Quang Hoan
, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông

09:10

Giải pháp LTE/5G cho Internet công nghiệp (Industrial IoT)
Ông Sudeepto Roy
, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật, Qualcomm Technologies

09:30

Lộ trình hướng tới công nghệ di động tương lai
Ts. Mohamed Madkour
, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị mạng không dây, Giám đốc thị trường toàn cầu, Huawei

09:50

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

10:10

Hợp tác hướng tới thế giới kết nối – Inclusive Internet
Bà Tenzin Norbhu
, Giám đốc phụ trách chính sách Kết nối và Truy cập, Facebook khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

10:30

Hướng tới hệ thống kết nối mạng của tương lai
Ông Woojune Kim
, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Chiến lược Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Kinh doanh Networks, Samsung Electronics

10:50

Định hướng phát triển dịch vụ số trên nền tảng 4G LTE của VNPT
Ông Ngô Diên Hy
, Tổng Giám đốc, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

11:10

PHIÊN TỌA ĐÀM
“XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN ĐỔI TỪ 4G TIẾN TỚI 5G”

THÀNH PHẦN THAM DỰ :

 • Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Ông Hang Khothara, Cục trưởng Cục Chính sách Viễn thông, Tổng Cục Bưu chính Viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia

 • Ông Chaturon Choksawat, Cục trưởng, Cục Cấp phép kinh doanh hạ tầng Viễn thông,
  Văn phòng Uỷ ban Viễn thông và Phát thanh truyền hình Thái Lan

 • Ông Woojune Kim, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Chiến lược Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Kinh doanh Networks, Samsung Electronics

 • Ông Thanongdeuane Toulihong, Phó Cục trưởng, Cục Viễn thông Lào

 • Ông Woojune Kim, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Chiến lược Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Kinh doanh Networks, Samsung Electronics

 • Bà Julie Welch, Phó Chủ tịch khối Quan hệ chính phủ, Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Đài Loan và Thái Bình Dương

 • Ts. Mohamed Madkour, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị mạng không dây, Giám đốc thị trường toàn cầu, Huawei

12:00

KẾT THÚC PHIÊN BUỔI SÁNG

 

 

CHUYÊN ĐỀ 1
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ: XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Chủ trì: Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

13:30 – 17:30 | Diễn ra song song với chuyên đề 2

13:30

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ nội dung số trên nền tảng Internet băng thông rộng
Ông Đỗ Việt Hùng, Đại diện Hội truyền thông số Việt Nam

13:50

Tiến hóa từ 4G lên 5G
Ông Francis Zhu
, Giám đốc Chiến lược Marketing, Tập đoàn ZTE

14:10

Đẩy mạnh phát triển video nội dung trên môi trường nội dung số
Ông Nguyễn Thế Tân
, Tổng Giám đốc, VCCorp

14:30

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

14:50

Giải pháp đáp ứng nhu cầu tăng cao cho các dịch vụ và ứng dụng băng thông rộng di động
Ông Cristian Gomez,
Giám đốc Chính sách Tần số, GSMA khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

15:10

Vai trò của chuyển đổi IPv6 đối với dịch vụ nội dung số và di động thế hệ mới
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
, Trưởng phòng Hợp tác – Quản lý tài nguyên, VNNIC

15:30

X-Haul: Giải pháp truyền dẫn hướng tới 5G
Ông Lê Sỹ Tình
, Giám đốc Giải pháp, Huawei

15:50

PHIÊN THẢO LUẬN

THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc, VCCorp

 • Ông Cristian Gomez, Giám đốc Chính sách Tần số, GSMA khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 • Ông Francis Zhu, Giám đốc Chiến lược Marketing, Tập đoàn ZTE

 • Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Hợp tác – Quản lý tài nguyên, VNNIC

17:00

KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 1

 

CHUYÊN ĐỀ 2

PHÁT TRIỂN THANH TOÁN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI CÔNG NGHỆ
ĐỘT PHÁ TRÊN NỀN TẢNG 4G LTE

Chủ trì: Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

13:30 – 17:30 | Diễn ra song song với chuyên đề  1


13:30

Định hướng phát triển thương mại điện tử trên nền tảng 4G LTE
Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

13:50

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam
Bà Mạnh Thị Tuyết Mai
, Trưởng phòng Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế

14:10

Thương mại điện tử trong kỷ nguyên 4G
Ông Hà Anh Tuấn
, Tổng Giám đốc, Vinalink

14:30

Phát triển thanh toán di động hướng tới xã hội không tiền mặt
Ông Nguyễn Hưng
, Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong

15:50

PHIÊN THẢO LUẬN

THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

 • Ông Hà Anh Tuấn, Tổng Giám đốc, Vinalink

 • Ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật, Qualcomm Technologies

 • Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO