Đơn vị tài trợ

Đơn vị triển lãm: QUALCOMM INTERNATIONAL INC.

Gian hàng.:

Website: http://qualcomm.com/

Đơn vị triển lãm: CÔNG TY  ĐIỆN TỬ SAMSUNG

Gian hàng.:

Website: http://samsung.com/

Chi tiết

Chi tiết

Exhibitor: HUAWEI TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.

Booth No.:

Website: http://www.huawei.com/vn/

Exhibitor: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)

Gian hàng.:

Website: https://www.vietteltelecom.vn/

Chi tiết

Chi tiết

Đơn vị triển lãm: DT Asia Group

Gian hàng.:

Website: https://dtasiagroup.com/vi/

Đơn vị triển lãm: FACEBOOK

Gian hàng.:

Website: http://facebook.com/

Chi tiết

Chi tiết

 

Đơn vị triển lãm: ZTE

Gian hàng.:

Website: http://zte.com.cn/

Đơn vị triển lãm: CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

Gian hàng.:

Website: http://netnam.vn

Chi tiết

Chi tiết