Điểm nhấn hội thảo

Nền tảng mạng di động 4G đã được triển khai rộng rãi tại Việt Nam trong năm 2017 với sự tham gia của các nhà mạng lớn. Tính đến năm 2018, các nhà mạng lớn tại Việt Nam vẫn đang cạnh tranh mạnh mẽ nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm 4G LTE nhanh và chất lượng nhất đồng thời thúc đẩy phát triển các dịch vụ dịch vụ số, dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng Internet băng thông rộng. Bên cạnh đó, nền tảng di động 5G đang manh nha phát triển sớm hơn dự kiến của các công ty viễn thông hàng đầu thế giới nhờ những phát triển vượt trội về mặt công nghệ.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo – Triển lãm Quốc tế 4G LTE 2018 tập trung vào thảo luận chủ đề :“THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ TRỂN NỀN TẢNG BĂNG THÔNG RỘNG: TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ”. Hội thảo sẽ cập nhật và thảo luận về những xu hướng công nghệ mới trong phát triển hệ sinh thái cho nền tảng 4G/5G, cũng như chia sẻ về cơ hội, thách thức trong quá trình phát triển các dịch vụ Internet băng thông rộng tại Việt Nam. Đồng thời, hội thảo sẽ mang đến những chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tiễn từ quốc tế trong tiến trình tiến tới phát triển công nghệ 5G.

NỘI DUNG HỘI THẢO

08:30 – 12:00

BÁO CÁO CHÍNH:
“Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ”

13:30 – 17:30

CHUYÊN ĐỀ 1:
“Phát triển dịch vụ nội dung số: Xu hướng và giải pháp công nghệ”
(Diễn ra song song với Chuyên đề 2)

13:30 – 17:30

CHUYÊN ĐỀ 2:
“Phát triển các thanh toán và thương mại điện tử trên nền tảng 4G LTE”
(Diễn ra song song với Chuyên đề 1)

>> Chương trình hội thảo

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN NỔI BẬT

THAM DỰ NGAY SỰ KIỆN!

Liên hệ Tài trợ
Cô Nguyễn Vân Anh

Giám đốc
ĐT: 04 39 33 56 11 ext.18
DĐ: 0906 061 688
Email: anh_nguyen@idg.com.vn
Liên hệ Tài trợ
Cô Nguyễn Vân Anh

Giám đốc
ĐT: 04 39 33 56 11 ext.18
DĐ: 0906 061 688
Email: dung_nguyen@idg.com.vn
Đăng ký tham dự
Anh Nguyễn Vĩnh Nguyên
Phụ trách khách tham dự
ĐT: 04 39 33 56 11 ext.27
DĐ: 0977 999 094
Email: nguyen_nguyen@idg.com.vn