Sự kiện trước

HỘI THẢO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 4G LTE 2017
Thời gian: 27 | 07 | 2017
Địa điểm: Ks. JW Marriott, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đề: “PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ 4G LTE NHẰM MANG LẠI
CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHO TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG”


Ảnh sự kiện

HỘI
THẢO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 4G LTE 2016

HỘI
THẢO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 4G LTE 2015

Thời gian: 17-18 |
08 | 2016
Địa điểm: Ks. JW Marriott, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đề: “Phát huy tiềm năng công nghệ 4G LTE hướng tới kỷ nguyên
Internet kết nối vạn vật

Thời gian: 26
Tháng 3 Năm 2015
Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đề: “Quy hoạch tổng thể, tối ưu hóa công nghệ, đa dạng hóa
dịch vụ hướng tới đồng nhất công nghệ 4G LTE tại khu vực tiểu vùng
sông Mekong

Ảnh sự kiện

Ảnh sự kiện