Thông tin đăng ký

PHÍ THAM DỰ

(VNĐ/người)

Hội thảo

2.712.000

 Tiệc tối

3.390.000

Tiệc tối & Hội thảo

5.424.000

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

(Chỉ dành cho gói Hội thảo)

Trước 08/02

08/02 – 02/03

03/03 – 15/03

Sau 15/03

Ưu đãi cá nhân

20%

10%

5%

Ưu đãi theo nhóm
(Áp dụng cho 03 người trở lên)

25%

15%


Tham dự HỘI THẢO QUỐC TẾ 4G/5G để nhận ưu đãi giảm 30%  phí tham dự

HỘI THẢO AN NINH BẢO MẬT

QUYỀN LỢI VÀ CHÚ Ý

Phí tham dự trên bao gồm

Hội thảo

Tiệc tối

  • Cuốn kỷ yếu hội thảo
  • Phiên dịch Anh – Việt trong hội thảo
  • Quà tặng sự kiện (nếu có)
  • Tiệc trưa và Tiệc trà giữa giờ